Vol. 5, Year 2005:

No.PagesTitleAuthors
4179-184Transport energii w procesach obróbki cieplnej oraz w czasie formowania cienkich warstwRońda, J., Pęcherski, R., Rajchel, B.
4170-178Analiza wrażliwości – metody i zastosowaniaSzeliga, D.
4163-169Zastosowanie ewolucyjnej optymalizacji kształtu w procesie kuciaBurczyński, T., Kuś, W.
4142-162Zastosowanie automatów komórkowych do wieloskalowej analizy zjawisk w inżynierii metaliGawąd, J., Madej, Ł.
4121-141Zastosowanie równoległych kodów hp adaptacji do efektywnego dokładnego rozwiązywania problemów dwu i trójwymiarowychPaszyński, M., Demkowicz, L.
3103-118Modelowanie pękania ośrodków ziarnowych w obszarze stało-ciekłymSczygiol, N., Szwarc, G.
395-102Modelowanie blach pokrytych warstwą polimeru w procesach wytwarzania puszekRojek, J.
383-94Analiza wrażliwości naprężenia uplastyczniającego, wyznaczonego z próby ściskania pierścieni, na współczynnik tarcia i wymiary próbkiMadej, Ł., Pietrzyk, M., Pidvysotskyy, V., Kuziak, R.
374-82Symulacja uszkodzenia zgorzeliny podczas wieloprzepustowego walcowania stali na gorąco oraz związanych z tym defektów wyrobuKrzyżanowski, M., Beynon, J.H.
361-73CFD do modelowania układu odciągu gazów z elektrycznego pieca łukowegoKarbowniczek, M., Kawałkowski, M.
1-245-55Zastosowanie sieci Kohonena do generowania finansowych strategii transakcyjnychDomaradzki, R., Morajda, J.
1-238-44Aspekty systemowe przetwarzania informacji i standaryzacji wiedzy dla potrzeb przemysłu metalowegoKluska-Nawarecka, S., Dobrowolski, G., Nawarecki, E.
1-233-37Wykrywanie przyczyn powstawania wad wyrobówKochański, A.
1-226-32Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelowaniu procesu wytopu miedziŚledzińska, A., Talar, J., Kusiak, J.
1-216-25Analiza obrazów powierzchni w procesie tarcia ślizgowegoRudnicki, Z., Mikrut, Z.
1-202-15Powrót do źródełTadeusiewicz, R.