Vol. 3, Year 2003:

No.PagesTitleAuthors
3-4180-188Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowychTalar, J., Rauch, Ł., Kusiak, J.
3-4172-179Istotność względna sygnałów wejściowych sieci neuronowejPerzyk, M., Kochański, A., Kozłowski, J.
3-4152-171Zastosowanie metod teorii sterowania optymalnego do opracowania technologii walcowaniaSvetlichnyy, D.
3-4138-151Wspomagana numerycznie optymalizacja procesu wyciskania rur i prętów bimetalowychKazanowski, P., Misiołek, W.Z., Epler, M. E., Sikka, V. K.
3-4126-137Analiza formowania stopów aluminium i magnezu w stanie stało-ciekłym przy użyciu zaawansowanego modelowania komputerowegoSołek, K., Białobrzeski, A., Stuczyński, T., Mitura, Z.
3-4113-125Numeryczne modelowanie i symulacja procesu wytwarzania formy piaskowej w odlewaniu metodą traconego modeluRojek, J.
297-110Interpretacja wyników spęczania próbek płaskich w aspekcie otrzymywania parametrów reologicznychKowalski, B.
286-96Analiza sekwencji obrazów niejednorodnychRudnicki, Z.
279-85Zastosowanie SSN do wyznaczania parametrów gięcia profili konstrukcyjnychLitwin, P., Stachowicz, F.
272-78Algorytm ekstrakcji wiedzy z sieci neuronowej na przykładzie procesu cynkowania ogniowegoGolak, S., Grosman, F., Wieczorek, T.
261-71Modelowanie i sterowanie tlenowym procesem konwertorowymDługosz, M., Mitkowski, W., Pietrzyk, W.
141-57Komputerowa analiza obrazu w metalografii ilościowejSzala, J.
133-40Wpływ efektu Marangoniego na kształt strefy przetopionej laserowoSiwek, A., Didenko, T.
121-32Metodologia rozwiązywania powiązanych problemów modelowania, identyfikacji i wielokryterialnej optymalizacji w zarządzaniu jakością procesów metalurgicznychDymowa, L., Sewastjanow, P.
107-20Analiza rzeczywistych oporów płynięcia materiału tłoczonej blachy przez progi ciągoweMarczewski, A., Sosnowski, W.
101-06Modelowanie wpływu ewolucji tekstury krystalograficznej na rozwój anizotropii plastycznej i lokalizację odkształceń w blachachKowalczyk, K., Gambin, W.