Vol. 2, Year 2002:

No.PagesTitleAuthors
4138-152Problem modelowania własności materiałów odkształcanych w zmiennych warunkachPietrzyk, M., Kuziak, R.
4121-137Modelowanie pola temperatury i przemian fazowych w elementach regenerowanych napawaniemWinczek, J.
4106-120Probabilistyczna teoria ekranowania wzrostu cząstekBurbelko, A.
4101-105Modyfikacja wielomianowych powierzchni BezieraBożek, B., Środa, P.
2-381-97Modele plazmy termicznej w spawaniu i plazmowej obróbce powierzchniowej. Część IRońda, J.
2-365-80Identyfikacja modeli przemian fazowych w stalach na podstawie próby dylatometrycznej przy stałej prędkości chłodzeniaKondek, T., Pietrzyk, M.
2-355-64Statyczny model konwertora tlenowego oparty o sztuczną sieć neuronowąFalkus, J., Pietrzkiewicz, P., Pietrzyk, W., Kusiak, J.
2-346-54Analiza metodą elementów skończonych plastometrycznej próby skręcaniaGronostajski, Z.
2-341-45Rozwiązywanie równania Poissona metodą spektralnąBożek, B.
134-37wielomianowych krzywych BezieraBożek, B., Środa, P.
126-33Modelowanie numeryczne procesów wyciskania profili z zastosowaniem gęstości dyslokacji jako zmiennej wewnętrznej w modelu reologicznym materiałuMilenin, A.
119-25Wyznaczanie niektórych charakterystyk stali w oparciu o typ wykresu CTPi przy użyciu sztucznych sieci neuronowychPawłowski, B., Popowicz, P.
101-18Wybrane metody przetwarzania i analizy cech obrazów teksturowychRudnicki, Z.