CMMS :: Declaration

DECLARATION CONCERNING MAIN VERSION

Since the journal Computer Methods in Materials Science is published in traditional (printed) version and electronic (on-line) version, the Publisher informs that the printed version is the main version.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WERSJI PIERWOTNEJ

Z uwagi na równoległe publikowanie czasopisma "Computer Methods in Materials Science" w wersji tradycyjnej (drukowanej) i elektronicznej (on-line) redakcja informuje, że główną wersją czasopisma jest wydanie drukowane.

 
GENERAL INFORMATION

Title of Journal:
Computer Methods in Materials Science QUARTERLY

ISSN: 1641-8581
The AGH University of Science and Technology Press
Current issue: Vol. 20, 2020, No. 2
 
 
Editorial Board |  Authors |  Reviewers |  News |  Archives |  Contact