CMMS :: Declaration

DECLARATION CONCERNING MAIN VERSION

Since the journal Computer Methods in Materials Science is published in traditional (printed) version and electronic (on-line) version, the Publisher informs that the printed version is the main version.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WERSJI PIERWOTNEJ

Z uwagi na równoległe publikowanie czasopisma "Computer Methods in Materials Science" w wersji tradycyjnej (drukowanej) i elektronicznej (on-line) redakcja informuje, że główną wersją czasopisma jest wydanie drukowane.

 
GENERAL INFORMATION

Title of Journal:
Computer Methods in Materials Science QUARTERLY

Title of Journal in Polish:
Informatyka w Technologii Materiałów KWARTALNIK

ISSN: 1641-8581
Publishing House: AKAPIT
Current issue: Vol. 19, 2019, No. 1
 
 
Editorial Board |  Authors |  Reviewers |  News |  Archives |  Contact